МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ВІДДІЛ ОСВІТИ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Куп’янський дошкільний навчальний заклад- ясла-садок-№2

комбінованого типу "ОРЛЯТКО"

ІНФОРМАЦІЯ
про  Куп’янський дошкільний  навчальний заклад-ясла-садок-№2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області
(повна назва закладу) 
                                      

Тип ДНЗ – комбінованого типу                                                                                                                                                

Форма власності – комунальна                                                                                                                                          

Рік заснування -

заклад засновано на підставі рішення Виконкому Куп’янської міської ради депутатів трудящих  від 26.12.1968№ 502

Тип місцевості – місто Куп’янськ                                                                                                                                       

Директор дошкільного навчального закладу –   з 2010 року директором навчального закладу працює Василюк С. М., який  має вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкове навчання; менеджмент організацій, психологія; спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж  18 років.                                                                                                                       

    Мова навчання – російська.

    Контакти:

 Адреса: 63705, пл. Стадіонна, б.14 (у минулому Жовтнева), місто Куп’янськ

   Телефон:   (05742) 5-13-72

  E-mail: dnz2@kupyansk-rada.gov.ua  

   Сайт: http://kdnz2.pp.ua/

 

 

 

 

Кількість груп всього, типи дошкільних груп -  у дошкільному навчальному закладі функціонує 12: 10 груп загального розвитку,  1 спеціальна група для дітей з вадами мови, 1 група короткотривалого перебування.
Контингент вихованців - всього вихованців – 262, з них: з них віком від 2 до 3 років - 44 дитини, від 3 до 4 років – 60 дітей, від 4-до 5 років- 75 дітей, від  5 до 6(7) років – 83 дитини.

Педагогічний колектив - працює 22  педагоги, з них:  11 осіб мають вищу освіту;  1 — базову вищу освіту;  10 — середню спеціальну.
За кваліфікаційною категорією:  2 педагогічні працівники - «вищої категорії», 1– «І категорії»,  3– «ІІ категорії»,  16 – «спеціаліст»; 4 педагогічні працівники мають педагогічне звання «вихователь-методист», 1 – «старший вихователь».

Режим роботи закладу, чергові групи: 7.30-16.30 ( 9 годин) - групи загального розвитку, чергова група – 7.00-7.30, 16.30-19.00, група короткотривалого відвідування з 9.00 до 12.00. 

Забезпечення харчуванням (інформація про кількість та категорії пільгового харчування) -   у закладі організовано триразове вітамінізоване харчування відповідно рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради від 17.01.2017 № 2 «Про доведення вартості харчування дітей-підлітків закладів освіти міста на 2017 рік». Пільговим харчуванням охоплено 36 дошкільників. Безкоштовне харчування отримують:  2 дитини- інваліди; 1 дитина, яка має статус потерпілих в наслідок аварії на ЧАЕС;  12дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; 3 дитини, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій. Встановлено знижку на  70%  за харчування 18 дітям  з багатодітних сімей.

Творчий потенціал, досягнення колективу - Педагогічний колектив  успішно працює над реалізацією узагальнювального  етапу програмно-цільового  проекту «Розвиток рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації медіа освіти педагогів та батьків» на 2013-2018 роки.   За участь у  Четвертій  міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи»  дошкільний заклад отримав Диплом лауреата конкурсу ІІ ступеня, Диплом «За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання» та Почесний знак лауреату конкурсу ІІ ступеня.
            Вихователь Чашка Т.М. отримала Подяку за інноваційні підходи до упровадження медіаосвіти та медіаграмотності в Україні в загальну середню та дошкільну освіту.
 Диплом ІІ ступеня «За упровадження  медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів Харківської педагогічний колектив отримав за участь у Сорок  третій обласній тематичній виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів Харківської області». Досвід роботи вчителя-логопеда Шульги О.В.
«Корекційна робота з подолання загального недорозвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку шляхом використання прийомів мнемотехніки у контексті медіаосвіти» затверджений на методичній раді методичного центру відділу освіти (протокол № 2 від 30.03.17), вченою радою факультету дошкільної та колекційної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії  (протокол №10 від 25.05.17)

Гурткова робота - Гуртковою роботою охоплено 100 % вихованців навчального закладу. У навчальному закладі працюють  гуртки з логіко-математичного розвитку. За батьківські кошти працюють: 1 гурток з художньо-продуктивної діяльності; 1 гурток з музикотерапії; 3 гуртки з театралізованої діяльності.                                     

Матеріально-технічне забезпечення  - до послуг вихованців навчального закладу (осередки): спортивна зала, музична зала, медіакабінет, кабінет логопеда, практичного психолога, медичний блок; на території навчального закладу розташовані 11 ігрових майданчиків, 1 спортивний майданчик. Спеціалізоване обладнання у закладі (комп’ютерна техніка): 2 проектори, 1 мультимедійна дошка, 3 ноутбуки, 5 комп’ютерів. 
Досягнення вихованців  у 2016/2017 н. р. -
За активну участь у конкурсі  "Серце віддаю людям" до 90 річчя з дня народження В. І. Кошелєва діти середніх та старших груп були нагороджені дипломами.
За участь у Третьому Танцювальному Профлеш-конкурсі «Україна – Японія» на призи компанії UFC вихованці дошкільного закладу отримали  сертифікат на 3 000 грн.
 

 

                  Робочий навчальний план
       Куп’янського дошкільного навчального закладу-
 ясла-садок- №2 комбінованого типу
Куп’янської міської ради Харківської області
на 2017/2018  навчальний рік

    Схвалено:
                                               педагогічною радою Куп’янського  
                                                                       дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№2
                                                                 комбінованого типу Куп’янської міської ради
                    Харківської області
                                            Протокол № 3 від 31.08.2017року

                                                                                                                             Пояснювальна записка
 Організація освітньої діяльності у  Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області  у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»; Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», листа МОН України від 13.06.2017 №1/9-322  Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», листа МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456  Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», листа МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-454 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації роботи ДНЗ та переліку рекомендованої літератури для ДНЗ у 2017/2018 н.р., листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Статуту дошкільного закладу, інших нормативно-правових актів в сфері освіти.
Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№2 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області  має 10 груп загального розвитку,  1 спеціальну групу для дітей з вадами мови та 1 групу короткотривалого перебування, працює за художньо-естетичним напрямком. Мова навчання - російська. 
Розподіл занять на тиждень і розклад занять укладаються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (додаток 1).
У навчально-виховному процесі реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (додаток 2).
Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня 2017року і закінчується 31 травня  2018  року.
Тривалість навчального року:
I півріччя
01.09.2017 - 29.12.2017
II півріччя
03.01.2018 - 31.05.2018
Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:
Літні –      з 01 червня по 31 серпня  – 90 календарних днів;
Осінні -    з 23.10.2017 по 27.10.2017 –  5 календарних днів;
Зимові –   з 03.01.2018 по 12.01.2018 –  10 календарних днів;
Весняні –  з 02.04.2018 по 11.04.2018 – 10 календарних днів.
      Під час канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.
Вересень – адаптаційний період (І молодша  та ІІ молодша групи).
У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень.     Заклад працює з 730 до 1630 – групи загального розвитку. 
Режим роботи чергової групи – 700 –  730, 1630 – 1900. 
Група короткотривалого перебування працює з 900 –  1200.
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій  та середній групах не перевищує 2, у старшій – 3 організованих навчальних занять. Тривалість перерв між заняттями  становить не менше 10 хвилин 
Тривалість одного заняття: 
У І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
у ІІ молодшій групі - не більше 15 хвилин;
у  середній  групі - 20 хвилин;
у старшій  групі: 25 хвилин.
        Дошкільний навчальний заклад приймає участь у  програмно-цільовому  проекті «Розвиток рефлексивно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом організації медіа освіти педагогів та батьків» на 2013-2018 роки.

Додатки та повна версія за цим посиланням

 

 

Гімн дошкільного закладу

Есть в нашем городе любимом- маленькая страна.

 В ней люди с добрыми глазами, здесь жизнь любви полна.

  В ней мы нашли заботу, ласку и нежных рук тепло.

 Здесь никогда не угасает радость, любовь, добро.

  Припев: Маленькая страна, маленькая страна,

Там, где всегда и всем есть место.

 Там, где всегда весна. 

 Маленькая страна, маленькая страна...

Мы ту страну зовём «Орлёнок» -  

Всем нам нужна она.